• Slide 1

  Εφαρμογές ΑΠΕ

  Μελέτη, Αδειοδότηση, EPC Contracts,
  Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα

 • Slide 2

  Εξοικονόμηση Ενέργειας

 • Slide 3

  Hotel Experts – Global Solutions

 • Slide 4

  Διαχείριση Ποιοτητας

Η ΑΒΕC μας αποτελεί πιστοποιημένο και διεθνώς αναγνωρισμένο ΚΝΧ Partner. Η τεχνολογία ΚΝΧ είναι η μοναδική παγκοσμίως η οποία υποστηρίζεται από περισσότερες από 340 κατασκευαστικές εταιρίες, μία τεχνογνωσία με ανθρωποδίκτυο  με περισσότερα από 40.000 πιστοποιημένα μέλη σε όλον τον κόσμο και περισσότερες από 7.000 ομάδες προϊόντων. Το πρωτόκολλο KNX είναι, στην ουσία, η διασύνδεση των ηλεκτρολογικών λειτουργιών ενός κτιρίου σε ένα ενιαίο δίκτυο BUS το οποίο προγραμματίζεται μέσα από ένα εξειδικευμένο λογισμικό, το ETS. H τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη συγκέντρωση, σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ενός ευρέως φάσματος λειτουργιών ενός κτιρίου, όπως ο έλεγχος του φωτισμού, των ηλεκτρικών ρολών, της θέρμανσης, του κλιματισμού, του αερισμού, της διαχείρισης φορτίων και καταναλώσεων, τηλεχειρισμούς και κεντρικές εντολές κάθε είδους.

Αυτό δημιουργεί ένα αποδοτικό σύστημα το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ατομική ανάγκη.  Δια μέσου των γραμμών bus, οι αισθητήρες, όπως για παράδειγμα οι ανιχνευτές κίνησης και οι θερμοστάτες, δίνουν οδηγίες στους ενεργοποιητές, για το τι θα ελέγξουν, για παράδειγμα το φωτισμό, τη θέρμανση ή τον κλιματισμό στο σπίτι. Οι χρήστες του ΚΝΧ είναι σε θέση να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατανάλωση ενέργειας και τις δυνατότητες βελτιστοποίησής της ανάλογα με τους τρόπους χρήσης της. 

Με το KNX, υπάρχει η δυνατότητα για πιο λεπτομερείς επιλογές σχετικά με την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας, όχι μόνο της ηλεκτρικής, αλλά και της θερμότητας, της χρήσης νερού, καθώς και των ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Πολλά ανάλογα εξαρτήματα KNX είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά.

Η ΑΒΕC αναλαμβάνει την εγκατάσταση KNX συστήματος, τόσο σε οικιακό όσο και επιχειρηματικό περιβάλλον, με αναλυτικές τεχνικές και ενεργειακές μελέτες με πλήρη τεκμηρίωση ενεργειακής εξοικονόμησης.

Μελέτη

Εκπόνηση τεχνικών μελετών από έμπειρους και καταρτισμένους Ηλεκτρολόγους & Πολιτικούς Μηχανικούς.

Αδειοδότηση

Προετοιμασία φακέλου και Διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίες μέσω των απαιτούμενων φορέων και κρατικών υπηρεσιών.

Κατασκευή

Διοίκηση έργου, Προγραμματισμός, Επίβλεψη και Υλοποίηση με την αξιοποίηση εξειδικευμένων εργολαβικών συνεργείων.

Συντήρηση

Επιθεώρηση και συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων από έμπειρους μηχανικούς, πραγματογνώμονες του ΤΕΕ

Εξοικονόμηση Ενέργειας Λύσεις σε επαγγελματικό και οικιακό περιβάλλον

Οι μηχανικοί της ABEC με την πολύχρονη εμπειρία τους προσφέρουν υψηλής εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας λύσεις σε επαγγελματικό και οικιακό περιβάλλον αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της απόδοσης συστημάτων. Από απλές και οικονομικές λύσεις μέχρι ευρείες παρεμβάσεις μπορούν κατόπιν μελέτης να αποτελέσουν συμφέρουσες εφαρμογές που οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων.

 • Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 • Φωτισμός LED
 • Αυτοματισμοί KNX - BEMS
 • Συστήματα Γεωθερμίας
 • Net-Metering Φ/Β
 • Θερμοπροσώψεις
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Ηλιακά Υβριδικά συστήματα

Αδειοδότηση-Κατασκευή Projects ΑΠΕ Επισκόπηση Υπηρεσιών

Μελέτη και σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής, διασυνδεδεμένων με PPA ή Net-Metering και αυτόνομων.

Εγκατάσταση συστημάτων με εξοπλισμό από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου από εξειδικευμένα συνεργεία.

Εποπτεία, ελεγχος και συντήρηση υφιστάμενων διατάξεων με σύγχρονα εργαλεία για βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Διενέργεια μετρήσεων αιολικού δυναμικού, χωροθέτηση και τεχνοοικονομική μελέτη μονάδων αιολικής παραγωγής.

Εκπόνηση μελετών, σύνταξη και υποβολή φακέλων, διεκπεραίωση αδειοδοτικής διαδικασίας στους αρμόδιους φορείς.

Διοίκηση έργου, προγραμματισμός - οργάνωση παραγγελιών εξοπλισμού και εργασιών, επίβλεψη εργασιών εγκατάστασης.

Μελέτη και σχεδιασμός γεωθερμικών συστημάτων χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών, μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Εκπόνηση όλων το απαραίτητων μελετών, προετοιμασία επενδυτικού σχεδίου και διατύπωση έκθεσης οικονομικής βιωσιμότητας.

Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, υλοποίηση εγκαταστάσεων μονάδων μικρής κλίμακας.

Αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύνταξη επενδυτικών σχεδίων και υποστήριξη εύρεσης χρηματοδότησης μέσω της ResNovae.

Εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών, σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υποστήριξη αδειοδότησης.

Οργάνωση, συντονισμός και επίβλεψη κατά την εκπόνηση του έργου, διαρκής παρακολούθηση και ενημέρωση τιμών Α' ύλης.

Έργα ABEC LP Ωριμότητα Έργων

Μερικά από τα έργα των οποίων τη μελέτη, την αδειοδότηση και τη διοίκηση έργου έχει αναλάβει η εταιρίας μας.

100%

Ανάπτυξη Μελέτης Συμφώνου Δημάρχων – Ελευσίνα
99% Ολοκλήρωση

90%

Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου 44 MW Λαμία
90% Complete (success)

30%

Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου 16 MW Ροδόπη
30% Complete (success)

90%

Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου 32 MW Καστοριά
90% Complete (success)

20%

Αδειοδότηση ξενοδοχείου 4 Αστέρων Τήνο
20% Complete (success)

40%

Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Βιομάζας 1MW Λιβαδειά
40% Complete (success)

Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικές Μελέτες, Αδειοδοτήσεις

Τεχνικές Μελέτες

Οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες μελέτες που απαιτούνται για παρεμβάσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπές διαδικασίες σε Δημόσιες Υπηρεσίες.

 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
 • Αρχιτεκτονικές & Στατικές Μελέτες
 • Τοπογραφικά Σχέδια
 • Περιβαλλοντικές μελέτες

Αδειοδοτήσεις - Νομιμοποιήσεις

Οι μηχανικοί της ABEC αναλαμβάνουν πολεοδομικές αδειοδοτήσεις με τις απαραίτητες μελέτες, αυτοψίες και διεκπεραιώσεις στις απαραίτητες υπηρεσίες.

 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Νομιμοποίηση αυθαιρεσιών
 • Έκδοση Βιομηχανικών Αδειών
 • Μελέτες παραγωγής, logistics, ασφάλειας κλπ.

Υπαγωγή σε προγράμματα

Σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρία του Ομίλου ABEC, τη ResNovae, οι μηχανικοί της εταιρίας μας είναι σε θέση να ολοκληρώσουν διαδικασίες υπαγωγής σε χρηματοδοτικά προγράμματα τεχνικών εργασιών. Τέτοια προγράμματα μπορεί να αφορούν τη εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοπαραγωγή ή την κατασκευή νέων μονάδων σε τομείς του εμπορίου, της παραγωγής και των υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά καλύπτονται οι όλες οι μελετητικές ή/και τεχνικές απαιτήσεις που μπορεί να απαιτούνται στα πλαίσια του έργου, ενώ στελέχη της εταιρίας μας είναι σε θέση να παράσχουν τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού.

Σχετικά

Η ABEC, εταιρία Συμβούλων Μηχανικών αποτελεί την κεφαλή του ομώνυμου Ομίλου.

Μάθετε πληροφορίες σχετικά με την εταιρία εδώ και ακολουθήστε μας στα Social Media.

Twitter

Πρόσφατα Newsletters

Newsletter

Εγγραφή για λήψη ενημερώσεων.